Nadzory Wszystkie Zabytki

LUBIĘCIN. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Opis:

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie

Charakterystyka:

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa został poświęcony jako zbór ewangelicki w 1747 roku. Jako kościół protestancki funkcjonował do 1945 roku i w tym samym roku został erygowany na świątynię katolicką. Budowa świątyni salowa, ryglowa wybudowana na rzucie wydłużonego
ośmioboku. Od południa, północy i zachodu dobudowano dość płytkie kruchty. Kościół nakryto
dachem wielospadowym (ryzality – dachami dwuspadowymi). Na środku dachu umieszczona jest
sygnaturka z krzyżem.

Działania projektowe podjęto w roku 2016 w efekcie bardzo złego stanu technicznego kościoła w szczególności ścian zewnętrznych oraz dachu. W efekcie zrealizowanych prac przedprojektowych,
projektowych, składanych wniosków o dofinansowanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gminie Nowa Sól i Wojewody
Lubuskiego, prowadzonych nadzorów projektowych i inwestorskich zrealizowano do tej pory prace remontowe pokrycia dachu oraz ścian zewnętrznych.

Inwestor:

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie

  • inwentaryzacja architektoniczno – budowlana
  • ekspertyza konstrukcyno – budowlana
  • dokumentacja budowlano – wykonawcza
  • dokumentacja kosztorysowa
  • nadzór autorski
  • finansowanie
  • nadzór inwestorski
  • nadzór inwestycyjny

Realizacja:

od 2016

error: Content is protected !!