Nadzory Wszystkie Zabytki

STUDZIENIEC. Remont kościoła pw. św. Wawrzyńca

Obiekt:

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Studzieńcu.

Charakterystyka:

Budowę kościoła rozpoczęto pod koniec XIII stulecia. W pierwszym etapie wzniesiono prezbiterium wraz z zakrystią. Nawa kościoła, której nadano taką samą szerokość jak prezbiterium została dobudowana na początku XIV stulecia. Kościół zachował kamienne lico, a w połowie południowej ściany widać wyraźny styk pomiędzy prezbiterium a nawą.  Więźba nad nawą kościoła (nad częścią prezbiterialną nie wykonywano badań) powstała w latach 1478-1479. Natomiast deski przybite do belki wiązarowej na styku nawy i prezbiterium określono na rok ok. 1577. Koleba nad prezbiterium skrzyniowa, pokryta bogatą dekoracją malarską o cechach gotycko-renesansowych. Nawę przykryto płaskim stropem, a w jej osi znajdują się dwa drewniane słupy wspierające storczykową więźbę dachową. Na przestrzeni wieków do świątyni nie dobudowano wieży, stawiając w XV w. w jego sąsiedztwie drewnianą, wolnostojącą dzwonnicę. Obecna została wzniesiona w 1753 r., a w jej wnętrzu znajduje się dzwon z 1495 r.

Inwestor:

Parafia pw. św. Rodziny w Lubieszowie

Zakres:

  • inwentaryzacja architektoniczno – budowlana
  • projekt budowlano – wykonawczy
  • kosztorysy
  • nadzór autorski
  • nadzór inwestorski
  • finansowanie

Realizacja:

od 2019 do 2021r.

Dokumentacja:

Projekt budynku w PDF

error: Content is protected !!