Budynki mieszkalne i usługowe Nadzory Wszystkie Zabytki

ZIELONA GÓRA. Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Wrocławska 12

Obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wrocławskiej 12 w Zielonej Górze.

Charakterystyka:

Budynek wielorodzinny, pochodzący z końca XIX wieku, pełniący funkcję mieszkalną, wielorodzinną. Budynek wpisany do rejestru zabytków nieruchomych.

Pełniony nadzór inwestorski dotyczył prac remontowych elewacji budynku. Prace zostały wykonane w okresie od lipca do końca października 2020r. Przywrócona została historyczna estetyka elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakres:

  • nadzór inwestorski.

Realizacja:

2020 rok.

error: Content is protected !!