Nadzory Wszystkie Zabytki

Czetowice. Remont kościoła pw. Matki Bolesnej w Czetowicach.

Obiekt:

Kościół pw. Matki Bolesnej w Czetowicach.

Charakterystyka:

Pierwsze wzmianki o kościele w Czetowicach pojawiają się w roku 1419. W XVI wieku, być może po pożarze drewnianej świątyni, wzniesiono dzisiejszy murowany kościół. W czasach reformacji kościół przejęli i dostosowali luteranie. W 1654 roku świątynia została powiększona o cylindryczną wieżę od zachodu. W wieku XIX od wschodu dostawiono zakrystię oraz przekształcono okna na ostrołukowe. Na historycznych fotografiach z lat 20 XX w. na wieży, nad kalenicą korpusu widoczna jest prostokątna tarcza zegarowa, której obecnie brak.  Po roku 1945 już jako katolicki, kościół był dwukrotnie odnawiany w środku i na zewnątrz. Zlikwidowano ławy kolatorskie oraz ambonę z ołtarza.

W ramach podjętych prac przygotowano dokumentację dla niezbędnych do wykonania prac remontowych kościoła w zakresie: odtworzenia posadzek wewnętrznych, tynków wewnętrznych wraz z kolorystyką, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, naprawy lub wymiany elementów konstrukcji drewnianych kościoła, które uległy biologicznej degradacji, , korekty ukształtowania terenu wokół kościoła..

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy.

Zakres:

  • inwentaryzacja architektoniczno – budowlana
  • projekt budowlano – wykonawczy
  • kosztorysy
  • nadzór autorski
  • nadzór inwestorski
  • finansowanie

Realizacja:

od 2019 do 2021r.

Wyciąg z dokumentacji projektowej:

Schemat zmiany ukształtowania terenu

error: Content is protected !!