Nadzory Wszystkie Zabytki

GUBIN. Kościół farny

Obiekt:

Kościół farny w Gubinie

Charakterystyka:

Pierwsze wzmianki o świątyni pojawiają się w 1324 roku. Pierwsza bryła kościoła została wybudowana w stylu romańskim, jako trzynawowa bazylika. Po zniszczeniach spowodowanych
trzęsieniami ziemi z XIV wieku, świątynia została rozebrana, natomiast na jej miejscu zaczęto wzniesiono nową świątynię w stylu gotyckim. Ostateczną formę kościół otrzymał w 1844 roku.

W czasie II wojny światowej świątynia została prawie całkowicie zniszczona. W następnych latach, mimo wysiłków władz miejskich kościół nie został odbudowany i w latach 70. W latach 2005 –
2008 obiekt został zabezpieczony jako trwała ruina z inicjatywy zawiązanej fundacji Fara Gubińska – Centrum Spotkań Polsko – Niemieckiech.

Inwestor:

Fundacja Fara Gubińska – Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich

Zakres:

  • projekt budowlano – wykonawczy
  • dokumentacja kosztorysowa
  • nadzór autorski
  • finansowanie
  • nadzór inwestycyjny

Realizacja:

2005-2008

Referencje:

error: Content is protected !!