Nadzory Wszystkie Zabytki

PODLEGÓRZ. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Obiekt:

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu.

Charakterystyka:

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu wybudowany został w 1876r. w stylu neoromańskim z zachowaniem większości kanonów architektonicznych stylu romańskiego. Murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, z apsydą prezbiterialną, wieża od zachodu. Zachowany do dziś niemal w oryginale, urzeka wyjątkowo ciekawą architekturą oraz zachowanymi elementami minionej techniki budowy. 

W lipcu 2019 roku zawaleniu uległy znaczne powierzchnie kamiennego zachodniego lica elewacji wieży. Bloki, opadając w dół uszkodziły część dachu korpusu. Jednocześnie zawaleniu groził piaskowcowy portal wejścia głównego. Ze względu na realne zagrożenie dalszego obrywania się powierzchni oblicowań kamiennych wieży, kościół decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kościół został wyłączony z użytkowania.

W ramach umowy z parafią, wykonano dokumentację projektową stabilizacji i naprawy wieży oraz portalu wejścia głównego. Uzyskano dofinansowanie na realizację projektu stabilizacji wieży i portalu. Nadzorowano prace, doprowadzając do przywrócenia użytkowania obiektu.

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla

Zakres:

  • inwentaryzacja architektoniczno – budowlana
  • projekt budowlano – wykonawczy
  • dokumentacja kosztowa
  • finansowanie
  • nadzór autorski
  • nadzór inwestorski

Realizacja:

2019

error: Content is protected !!