Nadzory Przeglądy budynków Wszystkie Zabytki

SĘKOWICE. Kościół pw. św. Rodziny

Obiekt:

Kościół pw. św. Rodziny w Sękowicach

Charakterystyka:

Kościół pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. Budowla szachulcowa, o konstrukcji słupowej z ryglami, założona na rzucie ośmioboku, z prostokątną zakrystią od wschodu, z kuchtą i wejściem na empory od południa. Świątynia należy do jednych z najstarszych oraz najciekawszych pod względem architektonicznym obiektów szkieletowych w woj. lubuskim. Obiekt o dużej wartości artystycznej i historycznej.

Podjęte prace obejmowały wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej, dokumentacji projektowej oraz kosztowej. Realizowane roboty budowlane były objęte nadzorem inwestorskim i autorskim.

Realizowane obejmowały swoim zakresem: odtworzenie fundamentów wraz z cokołem i podwalina ścian, naprawę konstrukcji ścian zewnętrznych słupowo – ryglowych z wypełnieniem z cegły pełnej oraz empor chórowych, naprawę konstrukcji dachu w tym zdegradowanej konstrukcji tamburu, przywrócenie pierwotnego charakteru i wystroju tynków i powłok malarskich, naprawę i konserwację stolarki okiennej drzwiowej i schodów, remont instalacji elektrycznych. W ramach prac, przywrócono historyczne rozwiązania elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych świątyni.

W chwili obecnej w kościele wykonywane są prace konserwatorskie, przywracające estetykę wnętrza kościoła.

Inwestor:

Parafia pw. św. Trójcy w Gubinie

Zakres:

  • projekt budowlano – wykonawczy
  • kosztorysy
  • nadzór autorski
  • nadzór inwestorski
  • finansowanie
  • przeglądy okresowe

Realizacja:

2006-2021

Wyciąg z dokumentacji:

Projekt budynku w PDF

error: Content is protected !!