Nadzory Wszystkie Zabytki

RUDNO. Kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego

Obiekt:

Kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego

Charakterystyka:

Kościół w Rudnie pochodzi z przełomu XIII i XIV stulecia. Konstrukcję ścian wykonano z kamienia polnego w stylu wczesnogotyckim. We wnętrzu kościół posiada wczesnobarokowe wyposażenie oraz dwa ołtarze boczne.

Inwestor:

Parafia pw. św. Rodziny w Lubieszowie

Zakres:

  • inwentaryzacja architektoniczno – budowlana
  • projekt budowlano – wykonawczy
  • kosztorysy
  • nadzór autorski
  • nadzór inwestorski
  • finansowanie

Realizacja:

od 2017 do 2019r.

Dokumentacja:

Projekt budynku w PDF

error: Content is protected !!