Nadzory Wszystkie Zabytki

SUCHA. Kościół pw. św. Marcina

Obiekt:

Kościół pw. Św. Marcina w Suchej.

Charakterystyka:

Kościół w Suchej zbudowany został w 1822 r. na miejscu starszego, drewnianego,
wzmiankowanego w 1376 r., gruntownie przerobiony w I poł. XX w. Pierwotnie funkcjonował jako
kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki filialny pod wezwaniem św. Marcina. Kościół
zbudowany został na planie podłużnego prostokąta, w założeniu jednonawowy,
z niewyodrębnionym prezbiterium, posiada od południa dobudowaną kwadratową
czterokondygnacyjną wieżę, a od północy kwadratową zakrystię. Bryła budynku jest zwarta, jedynie
wyższa wieża i niska zakrystia schowana za północną elewacją prezbiterium nieznacznie różnicują ją
wysokościowo. Nawa kościoła nakryta jest dachem dwuspadowym, zakrystia namiotowym
trzypłaszczyznowym, wieża dzwonowatym hełmem zwieńczonym iglicą z kulą i wiatrowskazem z datą
budowy kościoła.

Stan techniczny kościoła w momencie objęcia pracami projektowymi był niezadowalający.
Ściany kościoła w wielu miejscach uległy spękaniu. Stan wizualny kościoła był niezadowalający. W
efekcie podjętych prac przedprojektowych, projektowych, składanych wniosków o dofinansowanie w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Miasta Zielona Góra, prowadzonych nadzorów
projektowych i inwestorskich przeprowadzono stabilizację konstrukcyjną ścian i remont elewacji
kościoła.

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Ługach.

Zakres:

  • Inwestycja architektoniczno-budowlana.
  • Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana.
  • Dokumentacja budowlano-wykonawcza.
  • Nadzór autorski.
  • Finansowanie.
  • Nadzór projektowy i inwestorski.
  • Nadzór inwestycyjny.

Realizacja:

Od 2017.

error: Content is protected !!