Nadzory Wszystkie Zabytki

LUBIĘCIN. Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Obiekt:

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubięcinie

Charakterystyka:

Początki kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubięcinie sięgają 1201r.. Obiekt w
swojej historii przechodził liczne przebudowy. Obecną formę zawdzięcza gruntownym przebudowom
jakie zostały rozpoczęte w początkach XVIII w. a zakończone w połowie XIX w. Od 1945r. kościół św.
Katarzyny przejęty został przez osiedlających się tutaj polskich katolików. Jednak już w 1948 r. został
zamknięty ze względu na coraz gorszy stan techniczny oraz utrudniony dostęp do kościoła
położonego na wzniesieniu. Stan techniczny kościoła pogarszał się i groził katastrofą budowlaną w
chwili objęcia go pracami projektowymi w roku 2016. W efekcie podjętych prac przedprojektowych,
projektowych, składanych wniosków o dofinansowanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gminie Nowa Sól, Wojewody
Lubuskiego, prowadzonych nadzorów projektowych i inwestorskich przeprowadzono niemal
kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie kościoła. Świątynię przywrócono do użytkowania
w funkcji sakralnej i kulturalnej.

Inwestor:

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie

Zakres:

  • inwentaryzacja architektoniczno – budowlana
  • ekspertyza konstrukcyno – budowlana
  • dokumentacja budowlano – wykonawcza
  • dokumentacja kosztorysowa
  • nadzór autorski
  • finansowanie
  • nadzór inwestorski
  • nadzór inwestycyjny

Realizacja:

od 2016

error: Content is protected !!