Nadzory Wszystkie Zabytki

NIETKÓW. Kościół pw. św. Wojciecha

Obiekt:

Kościół pw. św. Wojciecha w Nietkowie

Charakterystyka:

Kościół w Nietkowie wybudowano w 1867r. na podstawie projektu berlińskiego architekta
Augusta Sollera. Jako ewangelicka świątynia funkcjonowała do roku 1945, kiedy to została przejęta przez parafię rzymsko – katolicką. Konsekracja miała miejsce dnia 22 grudnia 1945 r.
Kościół reprezentuje odmianę niemieckiego historyzmu, zwaną stylem łuku pełnego, jest budowlą neogotycką.

Posiada rzut w kształcie prostokąta, z pięcioboczną absydą od południa i
kwadratowa wieżą od północy. Korpus trójnawowy, pięcioprzęsłowy. Chór organowy umieszczono nad emporą poprzeczną łączącą dwie empory boczne. Bryła kościoła jest rozczłonkowana, z jednokondygnacyjnym prezbiterium krytym dachem wielopołaciowym, korpusem dwukondygnacyjnym krytym dachem dwuspadowym, pięciokondygnacyjną wieżą zwieńczoną ośmioboczną iglicą, dwukondygnacyjnymi dobudówkami mieszczącymi klatki schodowe i krytymi
dachami wielopołaciowymi oraz trzema przybudówkami – jedną w elewacji zachodniej i dwiema w elewacji południowej – kryte daszkami dwuspadowymi.
W chwili objęcia świątyni pracami projektowymi, konstrukcja stropu nad nawą główną uległa załamaniu i groziła zawaleniem.

Nieszczelne było pokrycie dachu, co zagrażało polichromowanym
podsufitkom i drewnianej konstrukcji empor wewnątrz kościoła. W efekcie podjętych prac przedprojektowych, badań konserwatorskich, projektowych, składanych wniosków o dofinansowanie
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminie Czerwieńsk, prowadzonych nadzorów projektowych i inwestorskich przeprowadzono naprawę konstrukcji stropu, dachu oraz wymieniono
pokrycie dachu z blachy na łupek ilasty.

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku

Zakres:

  • inwentaryzacja architektoniczno – budowlana
  • ekspertyza konstrukcyno – budowlana
  • badania konserwatorskie
  • dokumentacja budowlano – wykonawcza
  • dokumentacja kosztorysowa
  • nadzór autorski
  • finansowanie
  • nadzór inwestorski
  • nadzór inwestycyjny

Realizacja:

od 2016

error: Content is protected !!