Nadzory Wszystkie Zabytki

WSCHOWA. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Obiekt:

Wieża kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie.

Charakterystyka:

Wieża kościoła farnego w aktualnej formie pochodzi z I połowy XVI wieku. Wraz z kościołem została wzniesiona jako murowana z cegły w stylu późnogotyckim, a nadbudowana w 1726r. o dodatkową kondygnację. Wieża opisana została w rzucie na planie kwadratu, przechodzącego w ośmiobok zakończony galerią. Górna węższa część wieży ośmioboczna, zwieńczona spłaszczonym dachem cebulastym z sygnaturką z gałką i blaszaną chorągiewką z herbem miasta i datą.

Prace projektowe zostały zlecone w efekcie stanu awaryjnego elewacji wieży i ryzyka oberwania się
fragmentów szkarp. Opracowano szczegółową inwentaryzację architektoniczno – budowlaną. Wykonano szczegółową dokumentację fotograficzna w tym przy użyciu kamery lotniczej. Opracowano zetapowaną dokumentację projektową umożliwiającą wykonanie tymczasowego zabezpieczenia wieży, jej otoczenia oraz wykonania docelowych, kompleksowych
prac remontowych wieży.

W grudniu 2020r. zrealizowano częściowe zabezpieczenie szkarp w celu powstrzymania oberwaniu się elementów szkarp.

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Zakres:

  • Inwestycja architektoniczno-budowlana.
  • Projekt budowlano-wykonawczy.
  • Dokumentacja kosztorysowa.
  • Finansowanie.
  • Nadzór autorski.
  • Nadzór inwestorski.
  • Roboty stabilizacji szkarp.

Realizacja:

2020 rok.

Przykładowa dokumentacja:

error: Content is protected !!