Nadzory Wszystkie Zabytki

ŁUGI. Kościół pw. św. Wawrzyńca

Obiekt:

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Ługach

Charakterystyka:

Pierwsze wzmianki dotyczące kościoła pochodzą z początków XIV w. Obecna bryła swe początki ma z roku 1411, kiedy to zakończono gruntowną przebudowę kościoła. Jako budulec wykorzystano kamień i rudę darniową. W latach 1938-39 przeprowadzono remont kościoła, do zachodniej części nawy dobudowano wieżę z bocznymi przybudówkami i kruchtą, a na wieży zamontowano zachowany do dziś zegar wykonany przez znaną fabrykę zegarów wieżowych Carla Weissa z Głogowa. Wewnątrz świątyni odkryte podczas prac malowidło ścienne z wizerunkiem św. Barbary.

Podjęte prace obejmowały usuniecie stanu awaryjnego budynku: spękań łuku tęczowego, fundamentów oraz odspajającej się ściany wschodniej prezbiterium. W ramach prac wykonano m.in.: prace naprawcze i remontowe elewacji, instalacji elektrycznych, stolarki okiennej i drzwiowej, fumigację i stabilizację więźb drewnianych, remont tynków wewnętrznych wieży.

Inwestor:

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Ługach

Zakres:

  • ekspertyza
  • inwentaryzacja architektoniczno – budowlana
  • projekt budowlano – wykonawczy
  • kosztorysy
  • nadzór autorski
  • nadzór inwestorski
  • finansowanie

Realizacja:

od 2016

Dokumentacja:

Projekt budynku w PDF

error: Content is protected !!